Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
20:28
4634 f4fb 500
Reposted fromtfu tfu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
14:27
14:11
5855 c315
14:10
i mówię sobie codziennie, cały czas nie wytrzymam a wytrzymuję
— ja
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
13:37
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viawszystkodupa wszystkodupa
13:36
13:34
4188 04ca
Reposted frombrumous brumous viawszystkodupa wszystkodupa
13:34
9433 1bb9 500
18:32
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaszydera szydera
18:32

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaszydera szydera
18:22
0878 5c22
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaszydera szydera
17:21
1790 1651 500
Noise Tales started thinking about stuff.
Reposted fromnoisetales noisetales viainsanedreamer insanedreamer
17:19
4765 dd00 500
Reposted fromzciach zciach viawishyouwerehere wishyouwerehere
17:14
Reposted fromshakeme shakeme viaarrives arrives
17:13
17:12
5053 6f9d 500
Reposted frompiehus piehus viawishyouwerehere wishyouwerehere
17:10
4876 2f5a 500
Reposted fromxtal xtal viaszydera szydera
17:10
0016 33d7
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
17:00
9288 0b03
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
16:59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...