Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
20:11
8261 598c 500
Reposted fromerial erial viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
20:10
3803 602e

hplyrikz:

I can relate to this

Reposted fromfreakish freakish viaszydera szydera
19:00
7352 d8fd
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaSsomething Ssomething
19:00
What a beautiful feeling is when someone tells you I wish I knew you earlier
— (via ocheano)
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaszydera szydera
19:00
7560 1d44 500
19:00
6249 879c 500
Reposted fromso-um-hi so-um-hi viaszydera szydera
18:56
Odrzucenie cholernie boli.
— Lisa De Jong “Kiedy pozostaje żal”
18:55
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaxannabelle xannabelle
23:37
6611 de74 500
23:37
(...) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół...
— S. Z cyklu: najwspanialsze wyznania najlepszego przyjaciela.
Reposted fromSylvka Sylvka viapkz451 pkz451
23:36
23:35
7078 3392
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaskonfundowane skonfundowane
23:35
Chyba nie zasługujesz, nie zasługuję. 
I nie wiem, chyba przygotować czas się na czas rozczuleń.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
23:34
23:34
23:33
23:32
3321 a376 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaszydera szydera
23:32
9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viaszydera szydera
23:32
1601 901e 500
Reposted frompupuch pupuch viaszydera szydera
23:32
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl