Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
17:17
Dzisiaj słyszysz: będę zawsze obok, jutro siedzisz znowu sam ze sobą...
— Quebonafide
Reposted fromPatiszon Patiszon viapiglet piglet
17:15
Pomyliłem się. To nie do wiary, nie to, że się pomyliłem, ale że mogłem się pomylić do tego stopnia.
— W. Faulkner
13:10
13:06
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viadestroyed destroyed
13:06
7583 e5b1 500

weheartdogs:

nothing has ever been more true

Reposted fromfrlendzoned frlendzoned
13:04
9038 dcb5 500
Reposted frommysoul mysoul viacountingme countingme
13:04
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viameovv meovv
13:02
3945 2c01 500
Reposted fromtfu tfu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
13:00
Czasem myśle, że moje życie to żart. A potem przypominam sobie, że żart powinien być choć trochę zabawny.
— Moja dusza pachnie tobą
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
12:59
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
12:59
4525 bd33
Reposted fromdusix dusix viawszystkodupa wszystkodupa
12:59
7350 194c
Reposted frommowmihou mowmihou viawszystkodupa wszystkodupa
12:58
Straciła kontrolę nad swoim życiem. Nie ma planu. Płynie. Nie wierzy w nic.  Ma nadzieję, że ktoś ją ocali. Tajemnica polega na tym, że ocalić się może tylko ona sama. Ale nie jest w stanie.  — Piotr C. "BRUD"
— Piotr C. "BRUD"
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
12:58
12:58
9552 3791 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaisnotcominghome isnotcominghome
12:57
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaalmostlover almostlover
12:56
0728 c795
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
12:56
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu viaSsomething Ssomething
12:54
12:53
2473 9d75
Reposted fromkarahippie karahippie viaSsomething Ssomething
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl