Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
15:52
2238 8666
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaSsomething Ssomething
15:52
15:44
0165 feea
Reposted fromGIFer GIFer viameovv meovv
15:06
8523 0a6c 500
12:11
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu.
— S. Chbosky, “Charlie” (via szydercza)
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
12:06
11:58
11:58
11:57
7492 1720
celebrate every tiny victory ♡
21:15

Jeżeli upadłeś siedem razy, podnieś się osiem razy

— powiedzenie chińskie
Reposted frominpassing inpassing viaszydera szydera
21:14
3304 89d2
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viawszystkodupa wszystkodupa
21:13
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viawszystkodupa wszystkodupa
21:12

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viameovv meovv
21:11
4765 d266 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viameovv meovv
21:10
21:10
Wyrosłem już z tego by Twe serce niszczyć. 
— bo masz być tu non stop
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
21:10
9162 4d10
Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies
21:08
7215 2cd2
21:07
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted frombrzask brzask vianowaay nowaay
21:05
3455 391d
Reposted fromerial erial vianosiemka nosiemka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl